سه دهه

فعالیت حرفه ای

در امر آبادانی این مرز و بوم

 

 

 

زمینه های فعالیت شرکت انجام امور اجرایی و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی مربوط به اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، کانالهای انتقال آب، کشتارگاههای صنعتی، ساختمانهای صنعتی و بلندمرتبه، سدسازی، راه سازی و تونل سازی می باشد.

تاکنون 61  پروژه به ارزش بیش از 6،433 میلیارد ریال توسط اين شركت به انجام رسيده است و هم اکنون 11 پروژه به ارزش اولیۀ بیش از 4،210 میلیارد ریال در دست انجام دارد.

بیشتر بخوانید

رتبـه بنــدی

1

ساختمان و ابنیه

1

راه و ترابری

1

آب

2

تاسیسات و تجهیزات

5

کشاورزی

زمینه کاری

  آستارا محل اجراي پروژه ستاد نظارت گمرکات استان گیلان نام كارفرما مهندسین مشاور مهباد نام مشاور 225،575 مبلغ اوليه پيمان ...
    شهرستان ماهنشان در استان زنجان محل اجرای پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نام كارفرما اداره کل نظارت نام مشاور ...
    شهرستان ماهنشان در استان زنجان محل اجرای پروژه اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان نام كارفرما اداره کل نظارت نام مشاور ...
ارکان پروژه: کارفرما: مؤسسه جهاد نصر مشاور: مهندسین مشاور دزآب اطلاعات اولیه پروژه: تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23 مبلغ اولیه پیمان:315،387 میلیون ریال
ارکان پروژه: کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان مشاور: مهندسین مشاور دزآب اطلاعات اولیه پروژه: تاریخ شروع پیمان: 1396/05/23 مدت اولیه پیمان: 30 ماه مبلغ اولیه پیمان:134،609 میلیون ریال
کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی مشاور: مهندسین مشاور آبدان فراز تاریخ شروع پیمان: 1395/01/14 مدت اولیه پیمان: 32 ماه مبلغ اولیه پیمان:458،042 میلیون ریال درصد پیشرفت: 97 درصد
این قرارداد شامل عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه عمان سامانی (مهدیه) واقع در خط 2 قطار شهری اصفهان می باشد.
محل اجرای پروژه فريدون شهر اصفهان کارفرما شركت آب منطقه ای اصفهان مشاور زايندآب مبلغ اولیه پیمان (میلیون ريال) 197'747 تاریخ شروع کار ...