پنج شنبه, 13 دی 1397 ساعت 07:01

برنده مناقصه راه های روستایی استان زنجان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرکت مهندسی آب و خاک به عنوان برنده مناقصه راه های روستایی شهرستان های ماهنشان، ابهر، خرمدره و سلطانیه در استان زنجان معرفی گردید. مبلغ اولیه پیمان 760 میلیارد ریال برآورد گردیده است.